top of page
IMG_3089.jpg
SEMINÁŘE: Obrázek

SEMINÁŘE

SEMINÁŘE: Text

7. 10. – 4. 11. 2019 TVŮRČÍ PSANÍ A HRANÍ aneb propsat se k sobě

Tento pětitýdenní cyklus je určený pro každého, koho láká psaní nebo chce zažít něco nového, bez ohledu na to, zda se psaní věnuje nebo se psaním nemá žádnou zkušenost.

Budeme volně psát, dělat hravá a inspirační cvičení, ukážeme si různé způsoby, jak lze k psaní přistupovat, budeme relaxovat, meditovat a učit se vědomě se dostat do inspirovaného stavu – do tvůrčího proudu, budeme se učit vyjadřovat se přesně, budeme své napsané texty společně číst a sdílet, naučíme se sdělovat je jasně, přirozeně a srozumitelně a budeme si s texty i trochu divadelně hrát.


Každé slovo má svou určitou vibraci. Svými slovy vytváříme svůj život, svoji realitu, ovlivňujeme sebe i okolí, podáváme o sobě zprávu.
Proto je dobré, volit svá slova přesně, jasně se vyjadřovat. Kultivovat svou řeč a jazyk však můžeme až tehdy, když jsme schopni volně, spontánně a plně se projevit.
Na této společné dobrodružné cestě:

 • lépe poznáte sami sebe

 • naučíte se vyprávět své příběhy poutavě a přirozeně

 • naslouchat lépe příběhům druhých

 • kultivujete svůj psaný i mluvený projev

 • rozšíříte a obohatíte svou slovní zásobu

 • dostanete do souladu formu a obsah svého sdělení

 • rozvinete svou obrazotvornost, představivost, fantazii

 • přirozeně vyjadřovat své pocity a myšlenky

 • uvolníte své emoce skrze tvořivý projev a hru

 • budete si s napsanými příběhy i divadelně hrát a ztělesňovat je hlasem i tělem

 • uvolníte svou tvořivost a inspiraci

 • naučíte se vědomě vstupovat do inspirovaného stavu

 • objevíte nové stránky své osobnosti

 • naučíte se lépe a přesněji vyjadřovat

 • začnete vědoměji používat slova a jazyk

 • zlepšíte svou komunikaci

 • seznámíte se s různými žánry, styly, přístupy k psaní a vyjádření

 • prožijete léčivý účinek sdílení příběhů ve skupině v bezpečném tvůrčím prostoru bez souzení

 • setkáte se se svou duší

 • odhalíte své temné potlačované aspekty, které vám brání být ve své síle a svobodně se vyjadřovat

 • naučíte se svými stínovými aspekty pracovat kreativně místo destruktivně

 • rozvinete svůj potenciál


ZAŽIJETE RADOST Z TVOŘENÍ, UVOLNĚNÍ, ZÁBAVU A ZAJÍMAVÁ SETKÁNÍ !!!


S sebou si vezměte zápisník, tužku a pohodlné oblečení umožňující volný pohyb.

TERMÍNY SETKÁNÍ: 7. 10., 14. 10., 24. 10., 28. 10. a 4. 11.2019 vždy 18-21h

Cena: 2.000,-
Přihlášky, info: eva.elxa@email.cz

SEMINÁŘE: Bio

15. 10. 2019 – 22. 6. 2020 ŽENA A DIVADLO divadelně hravá poznávací cesta k sobě

Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1 Staré Město.

Devět večerních setkání vždy jednou v měsíci od října 2019 do června 2020.

Slyšíš volání projevit se spontánně a bez zábran, projevit svobodně a bez souzení svou podstatu, svou radost i žal, své sny i své pády, své vize a emoce a přitom se bavit, hrát si a tvořit?
Láká tě spojení sebepoznání a divadelního tvoření?
Chtěla by sis zkusit, jaké to je tvořit v divadelním prostoru, být na chvíli herečkou, spisovatelkou, režisérkou a přitom být stále sama sebou?
Vzrušuje tě výzva přetvářet svá osobní témata v umělecký tvar, hru, v kreativitu?
Jsi zvědavá, jak je možné spojit osobní rozvoj a divadlo?
Cítíš v sobě chuť se předvést, ukázat se, projevit se?
Nebo máš naopak strach se projevit a toužíš se osvobodit?

Pak je tento cyklus právě pro tebe a my tě zveme ke společné dobrodružné cestě!

TERMÍNY SETKÁNÍ v roce 2019: 15. 10., 18. 11., 13. 12.
TERMÍNY SETKÁNÍ v roce 2020: 27. 1., 24. 2., 23. 3., 20. 4., 25. 5., 22. 6.

Co Tě čeká?
Spojení divadelních hereckých technik, her a cvičení s duchovní cestou, sebepoznáváním a osobním rozvojem.
Přijmi pozvání k hravému a léčivému setkávání v kruhu odvážných žen, které se chtějí (bez ohledu na věk) bavit, rozvíjet se, svobodně projevit svou podstatu a své emoce, naučit se být vidět, cítit, slyšet ve své síle, kráse, jedinečnosti a přirozenosti.

Cyklem provází: Eva Elxa a Gabriela Kolátorová
Cena: 3.600,-
Přihlášky, info: eva.elxa@email.cz

SEMINÁŘE: Bio

8. - 9. 11. 2019 UMĚNÍ MLUVIT – UMĚNÍ NASLOUCHAT

Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1 Staré Město.

Řeč jako nástroj našeho sebevyjádření, komunikace a seberealizace.

Řeč těla, hlas, dech, obsah a forma, vibrace slov, vyjádření postoje, pocitů, myšlenek, vizí, sdělení, přesvědčivost, přirozenost, radost, humor, kdo jsem a co chci říci světu, jak mluvit, aby mě ostatní viděli, slyšeli a rozuměli mi, ale také umění naslouchat druhým a především sám sobě.

Na semináři se seznámíte se základy vnitřní i vnější techniky komunikace a řeči zábavnou cestou her a cvičení spojujících herecké techniky s osobním rozvojem.

„Pokud chceš, aby se ti splnilo přání, musíš jej nejdříve vyslovit.“

Je pro mě důležité sebevyjádření? Rozumějí mi ostatní? Umím se srozumitelně a jasně vyjadřovat? Vím, co chci říci? Vím, jak to říci? Jak mohu zdokonalit své sebevědomí a soustředění? Mohu být přirozený a zároveň přesvědčivý? Využívám v komunikaci vhodně své tělo? Umím si poradit s trémou? Dokážu si vzít slovo, získat si pozornost v zaměstnání, ve vztahu, ve společnosti? Jak si poradit s prezentací pro více lidí? Mohu odstranit řečovou vadu? Umím naslouchat druhým? Kdy mluvit a kdy je lepší mlčet? Je možné si komunikaci užívat a mít z ní radost?

Cítíš volání, chceš zlepšit svou komunikaci, sebevyjádření, řeč? Srdečně Tě zvu ke společné objevné cestě.

„Ať vnitřní hlas zazní nahlas.“

V tomto semináři posílíte a rozezvučíte svůj hlas. Prohloubíte a zvědomíte svůj dech (který v některých jazycích je zároveň vyjádřením pro duši, vítr, ducha). Hlas je vibrace, která rezonuje (pozitivně nebo negativně) v našem těle a také v tělech našich posluchačů. Na semináři zlepšíte svou výslovnost a také najdete cestu k větší přesvědčivosti, ovšem k té přirozené, aniž byste něco předstírali, lhali nebo manipulovali.

„Než promluvíš, naslouchej.“

Lidské chování má mnoho podob. Komunikujeme s okolím, dokonce i když mlčíme. Vyjadřujeme se postojem a napětím těla, gesty, výrazem tváře, dokonce i svým dechem podáváme zprávu o tom, kdo jsme, jak se cítíme, co si myslíme, čemu věříme. Každý z nás také neustále vyzařuje svoji jedinečnou energii, vůni, světlo. To vše většinou nevědomě. Na semináři se budeme věnovat všem těmto aspektům našeho chování. Budeme se učit vnímat sebe i druhé všemi smysly. Budeme naslouchat svému vnitřnímu hlasu a ověříme si, zda jsme v souladu s tím, co si opravdu přejeme a s tím, jak si přejeme, aby nás druzí vnímali.

Seminář je tvořen z velké části praktickým osvojováním řečových, řečnických a komunikačních dovedností zábavnou, tvořivou a inspirativní formou cvičení, her a krátkých individuálních výstupů účastníků, které průběžně reflektujeme, odhalujeme a odstraňujeme nedostatky a vylepšujeme projev.
Součástí semináře je také společná rozcvička, zaměřená na navození a vyladění řečnické kondice.

V semináři se zaměřuji v první řadě na přirozený projev, srozumitelnost a přesvědčivost. Budeme se věnovat dechovým, artikulačním a hlasovým cvičením, řeči těla (postoj, gesto, výraz), uvolnění, autentičnosti, pohotovosti, naslouchání a uvědomění, kdo jsme a co chceme sdělit světu.

Pátek: 18 – 21h, Sobota: 10-17:30
Cena: 2. 200,-Kč; 2. 500,-Kč při platbě po 7. 10. 2019
Přihlášky, info: eva.elxa@email.cz

SEMINÁŘE: Bio
bottom of page